Digitaal Beslagregister (21-10-2015)

De verordening en het reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders zijn vastgesteld en klaar voor inwerkingtreding per 1 januari 2016. Omdat de verordening in artikel 15 bepaalt dat deze in werking treedt met ingang van de eerste dag van de tweede maand na die van de dag van de bekendmaking door plaatsing in de Staatscourant, wordt daarmee gewacht tot november.

Ondertussen worden in den lande cursussen aangeboden over de werking van het beslagregister en zijn de softwareleveranciers druk bezig om uiterlijk 1 november a.s. de applicaties gereed te hebben.
Met ingang van 1 januari 2016 wordt het beslagregister dus gevuld door de gerechtsdeurwaarders, waarmee we toewerken naar het uiteindelijke doel: voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te beperken en te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.

Het doet ons genoegen u te melden dat onze applicaties gereed zijn en dat wij al zijn aangevangen met het inschrijven van beslagen in het digitaal beslagregister!