Nieuwsbericht halfjaarlijkse rapportage voor opdrachtgevers (27-08-2015)

Gelukkig incasseren wij de vorderingen van onze opdrachtgevers in veel gevallen op een zeer korte termijn. Daarbij zijn de lijntjes tussen ons en onze opdrachtgevers kort.

In bepaalde gevallen kan het zo zijn dat er op enig moment weinig mogelijkheden zijn om een vordering te incasseren. Vaak wordt het dossier dan enige tijd aangehouden om op een later moment de
(verhaals-)mogelijkheden te onderzoeken. Om onze opdrachtgevers in die gevallen toch met enige regelmaat van de stand van zaken op de hoogte te stellen, verzenden wij sinds kort iedere zes maanden een rapportage per e-mail.

Heeft u een rapportage ontvangen maar heeft u daaraan geen behoefte omdat u bijvoorbeeld uw dossiers online volgt, geef dit dan aan ons door; wij zullen er dan voor zorgen dat u geen rapportage meer ontvangt.

Ontvangt u nog geen halfjaarlijkse rapportage, bijvoorbeeld omdat wij uw e-mailadres nog niet in ons systeem hebben, neemt u dan gerust contact met ons op; wij zullen e.e.a. dan aanpassen.

Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders