Politiebonden en minister praten weer: CAO actie opgeschort (05-11-2015)

Maandagochtend drong onze beroepsvereniging bij het ministerie aan op een einde aan de staking. Vervolgens was het volop in het nieuws: de politiebonden en de minister van Veiligheid en Justitie praten weer met elkaar. In dat verband zijn de CAO acties opgeschort. Natuurlijk pretenderen we niet dat onze beroepsvereniging van doorslaggevende invloed is geweest en het is de vraag hoe lang de partijen blijven praten, maar vooralsnog zijn de acties opgeschort. Dat betekent dat de politie heeft toegezegd weer bijstand te zullen verlenen bij ontruimingen.

Wij verwachten dat zeker de eerste weken de mogelijke ontruimingsdata snel zullen zijn volgepland. Het is daarom zaak dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt indien u over een ontruimingsvonnis beschikt en op korte termijn tot ontruiming wenst over te gaan.