Verhaalbaarheid ontruimingskosten (10-11-2014)

Op 28 oktober 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waaruit volgt dat bij de ontruiming van een woning ook de ontruimingskosten, voor zover redelijk, op de huurder kunnen worden verhaald. De uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl (ECLI:NL:GHARL:2014:8272)