Wijziging postadres

Per 1 januari 2017 vervalt ons postbusadres. Wij verzoeken u vriendelijk om de post – zoveel mogelijk – digitaal te verzenden naar het e-mailadres deurwaarders@vandamme-holland.nl. Indien het digitaal verzenden van post niet mogelijk is dan verzoeken wij u om de post te verzenden naar:

Alvarezlaan 1
4536 BA Terneuzen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.