Huurkwesties


Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders heeft van oudsher veel kennis en ervaring op het gebied van huurincasso. Wij werken voor tal van (regionale) woningcorporaties en vastgoedbeheerders.

Kenmerkend voor onze werkwijze is de persoonlijke benadering. Verder signaleren wij de huurachterstand bij voorkeur vroegtijdig. Hierdoor lopen de kosten, zowel voor de huurder als de verhuurder, niet onnodig hoog op.

Ook voor juridisch advies en ondersteuning bij huurconflicten bent u bij ons aan het juiste adres. Onze juristen hebben volop kennis en ervaring met dossiers inzake achterstallig onderhoud, huurachterstand, overlast, de ontbinding van huurovereenkomsten en de ontruiming van panden. De meerwaarde van ons kantoor zit daarbij in de combinatie van functies. Het dossier blijft gedurende het gehele traject in één hand; vanaf de eerste aanmaning in de incassofase tot en met een mogelijke ontruiming.