Nieuws


Incassobureaus moeten stoppen met conceptdagvaardingen (10-02-2016)

Incassobureaus maken mensen onnodig bang door conceptdagvaardingen te versturen. De Consumentenbond noemt ze nepdagvaardingen en vindt het versturen daarvan "disproportioneel en discutabel". De organisatie roept firma's maandag op om er onmiddellijk mee te stoppen. Incassobureaus mogen volgens de wet geen dagvaardingen sturen. Dat recht is...
Lees meer

Politiebonden en minister praten weer: CAO actie opgeschort (05-11-2015)

Maandagochtend drong onze beroepsvereniging bij het ministerie aan op een einde aan de staking. Vervolgens was het volop in het nieuws: de politiebonden en de minister van Veiligheid en Justitie praten weer met elkaar. In dat verband zijn de CAO acties opgeschort. Natuurlijk pretenderen we niet dat onze beroepsvereniging van doorslaggevende invl...
Lees meer

Digitaal Beslagregister (21-10-2015)

De verordening en het reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders zijn vastgesteld en klaar voor inwerkingtreding per 1 januari 2016. Omdat de verordening in artikel 15 bepaalt dat deze in werking treedt met ingang van de eerste dag van de tweede maand na die van de dag van de bekendmaking door plaatsing in de Staatscourant, word...
Lees meer

Politie mag actie voeren door staken begeleiding gerechtsdeurwaarders (03-09-2015)

De Haagse voorzieningenrechter heeft de vordering van de Staat en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) om de uitbreiding van de lopende collectieve actie “Geen spoed, geen politie” met het stopzetten van de bijstand aan gerechtsdeurwaarders te verbieden afgewezen. De politiebonden en hun leden voeren sinds enkele ...
Lees meer

Nieuwsbericht halfjaarlijkse rapportage voor opdrachtgevers (27-08-2015)

Gelukkig incasseren wij de vorderingen van onze opdrachtgevers in veel gevallen op een zeer korte termijn. Daarbij zijn de lijntjes tussen ons en onze opdrachtgevers kort. In bepaalde gevallen kan het zo zijn dat er op enig moment weinig mogelijkheden zijn om een vordering te incasseren. Vaak wordt het dossier dan enige tijd aangehouden om op...
Lees meer

Vordering verbod veiling (executoriale verkoop) taxi afgewezen (29-01-2015)

In de uitspraak van 16 januari 2015 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam in kort geding geoordeeld dat een taxi (vooralsnog) niet valt onder de gereedschappen van ambachtslieden en werklieden, tot hun persoonlijk bedrijf behorende als bedoeld in artikel 447 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (h...
Lees meer

Einde woonbegeleiding betekent einde huurovereenkomst (29-01-2015)

De woningstichting verhuurt een woning aan de zorginstelling die deze op haar beurt onderverhuurt aan een bewoner. Aan de onderhuurovereenkomst is een woonbegeleidingsovereenkomst gekoppeld. Bij brief van 5 november 2013 zegt de zorginstelling de woonbegeleiding met de bewoner op. Voorts zegt de zorginstelling de huurovereenkomst met de woningst...
Lees meer

Aantal rechtszaken daalt na stijging griffierechten (27-11-2014)

Een stevige verhoging van de griffierechten leidt inderdaad tot een duidelijke daling van het aantal rechtszaken. Dit blijkt uit een evaluatie van eerder onderzoek naar dit effect. Het precieze effect van hogere griffierechten op de toegang tot de rechter is moeilijk te becijferen, stelt de evaluatie. Dit voorjaar berichtte de Raad voor de re...
Lees meer

Malafide incassobureaus moeten boetes krijgen (26-11-2014)

Van de vierhonderd incassobureaus in ons land houdt bijna de helft zich niet aan de regels. Zij vragen te veel geld voor hun diensten en intimideren mensen met schulden. Omdat iedereen een bureautje mag beginnen, is het bijna onmogelijk om ze aan te pakken. De ChristenUnie komt met een wet die hier verandering in moet brengen. Ondanks herhaal...
Lees meer

Verhaalbaarheid ontruimingskosten (10-11-2014)

Op 28 oktober 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waaruit volgt dat bij de ontruiming van een woning ook de ontruimingskosten, voor zover redelijk, op de huurder kunnen worden verhaald. De uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl (ECLI:NL:GHARL:2014:8272)
Lees meer