Nieuws


Kantonrechter of rechtbank – cumulatie van vorderingen

Op 5 maart 2014 heeft de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 'S-Hertogenbosch een uitspraak gewezen over de absolute competentie van de rechtbank. Voor de vraag welke rechter absoluut bevoegd was van het geschil kennis te nemen heeft de rechtbank een blik geworpen op de objectieve en subjectieve cumulatie van vorderingen. Objectieve cumulatie ...
Lees meer

KBvG lanceert openbaar register van gerechtsdeurwaarders

Een aantal jaar geleden kwam in het nieuws dat rechters vonnis hadden gewezen waarbij de dagvaarding was gedaan door iemand die zich had voorgedaan als gerechtsdeurwaarder. Het is strafbaar om je voor te doen als gerechtsdeurwaarder als je dat niet bent. Onduidelijkheid over of iemand gerechtsdeurwaarder is of niet behoort vanaf nu tot het ve...
Lees meer

Betekenen aan werkelijk bedrijf

Op 7 augustus 2013 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de wijze waarop een verzoekschrift tot echtscheiding is betekend. Ingevolge artikel 816 Rv. dient de verzoekende echtgenoot een afschrift van het verzoekschrift tot echtscheiding binnen veertien dagen na de indiening ervan ter griffie van de rechtbank te laten betekenen...
Lees meer

Geen aanvullende aanmaning in WIK zaken

In een uitspraak van 17 september 2013 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld over de vraag of voor de verschuldigdheid door een consument van de forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke kosten de verzending en ontvangst van de zogenaamde veertiendagenbrief van art. 6:96 lid 6 BW en het verstrijken van de in die brief aangedui...
Lees meer

Nieuwe wetgeving incassokosten per 1 juli 2012

Per 1 juli 2012 geldt een nieuwe wet voor het in rekening brengen van incassokosten. Per deze datum is een vastgesteld maximumbedrag aan incassokosten dat in rekening mag worden gebracht bij de debiteur. De wet biedt zekerheid over de hoogte van incassokosten en voorkomt discussies over de vraag of deze kosten terecht in rekening zijn gebracht. ...
Lees meer