Betekenen brief


Bij een belangrijke brief is het van groot belang dat deze de geadresseerde tijdig bereikt. Als deze ontkent de brief te hebben ontvangen, is het aan u om te bewijzen dat dit wél het geval is. De gevolgen van bijvoorbeeld een niet of te laat ontvangen opzegging kunnen ernstig zijn. Stuurt u een brief per aangetekende post dan kan de ontvanger weigeren deze in ontvangst te nemen

Als u een belangrijke brief hebt waarvan zeker moet zijn dat deze de geadresseerde tijdig bereikt dan kunt u ons inschakelen om de brief te laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Van een betekende brief staat zowel de ontvangst van de brief als de inhoud van de brief vast. Als wij de brief betekenen heeft u benodigde bewijs in handen. Wel zo’n veilige gedachte.