Waarborgen


Gerechtsdeurwaarders staan onder toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voor wat betreft financiële aangelegenheden.
Ontvangen gelden staan op een kwaliteitsrekening, afgescheiden van de kantoorrekeningen. Voor opdrachtgevers is dit een waarborg dat de door ons voor hen geïncasseerde gelden ook daadwerkelijk worden uitbetaald.

Door de beroepsorganisatie (KBvG) worden strenge kwaliteitseisen gesteld en gecontroleerd. Nog een waarborg dat uw opdrachten zorgvuldig, met inachtneming van wet- en regelgeving, worden uitgevoerd. Zie ook www.kbvg.nl

Bovendien zorgt het tuchtrecht, uitgevoerd door de Kamer van Gerechtsdeurwaarders bij de Rechtbank Amsterdam, ervoor dat klachten omtrent onze wijze van optreden onafhankelijk worden beoordeeld. Een waarborg voor opdrachtgevers en justitiabelen.