Constateringen


Een proces-verbaal van constatering is een door een gerechtsdeurwaarder opgestelde verklaring waarin een waarneming van die gerechtsdeurwaarder wordt vastgelegd. Het gaat hier in juridische zin om een akte; een schriftelijk stuk dat dient tot het leveren van bewijs.

Een proces-verbaal van constatering kan u helpen om bewijs te leveren. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de staat van een woning, een verkeerd geplaatste erfafscheiding, schade aan uw auto of hinder en geluidsoverlast. Van alle zaken die in aanmerking komen om vast te leggen, kunnen wij een proces-verbaal opmaken. In dit proces-verbaal beschrijft de gerechtsdeurwaarder wat hij heeft geconstateerd.

In de rechtspraktijk wordt een proces-verbaal van constatering als bijzonder sterk ervaren. Met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming waarvoor geen specialistische kennis is vereist.