Schuldbewaking


Als gebleken is dat er bij een bepaalde debiteur al enige tijd geen verhaalmogelijkheden voorhanden zijn, wordt normaliter tot sluiting van de dossiers overgegaan. Als u kiest voor schuldbewaking dan wordt het dossier niet afgesloten maar blijven wij uw debiteur volgen.

Bij schuldbewaking wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare interne en externe databronnen. Met onze geavanceerde software merken wij het onmiddellijk zodra er nieuwe adresgegevens en/of inkomstenbronnen van uw debiteur bekend zijn. Wij ondernemen actie op het moment dat het duidelijk is dat uw debiteur ruimere financiële mogelijkheden heeft.

Schuldbewaking is een dienst voor opdrachtgevers die niet bereid zijn hun vorderingen af te boeken, omdat hun vordering nog niet geïnd kon worden. Dat een vordering op een bepaald moment niet geïnd kan worden wil niet zeggen dat die vordering geheel oninbaar is. Een vordering kan mogelijk in de (nabije) toekomst geïnd worden omdat uw debiteur er dan financieel beter voor staat.

Periodiek – standaard eenmaal per jaar – onderzoeken wij actief veranderingen in inkomens- en vermogenspositie en veranderingen in adresgegevens van uw debiteur. Zodra wij ruimere financiële mogelijkheden bij uw debiteur signaleren, ondernemen wij direct actie om uw openstaande vordering alsnog te incasseren. Er kunnen uiteraard afspraken gemaakt worden om het onderzoek eenmaal per kwartaal of eenmaal per halfjaar te laten uitvoeren.

Indien u kiest voor schuldbewaking dan zal het dossier tussentijds met u worden afgerekend en voor de diverse onderzoekwerkzaamheden die wij periodiek uitvoeren, vragen wij naast de verschotten* een vergoeding van € 25,- voor een incassodossier en € 50,- voor een dossier waarin een vonnis is.

Het onderzoek omvat een adresonderzoek, een onderzoek naar verhaalsmogelijkheden en een social media check. Maatwerk zoals een adresbezoek is bespreekbaar.

* verschotten zijn additionele kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van het onderzoek zoals bijvoorbeeld kosten voor het informeren bij de Basisregistratie Personen, de Kamer van Koophandel, het Kadaster, het UWV en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.