Incasso


Vroeg of laat krijgt iedere ondernemer ermee te maken: een onbetaalde nota. Als uw verzoeken tot betaling niet het gewenste resultaat opleveren, is een stap naar Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders een logisch vervolg.

Veel incassotrajecten starten met een of meerdere aanmaningen. Wij schrijven uw debiteur verschillende keren aan. Zo nodig nemen wij telefonisch contact op. In sommige gevallen gaat de gerechtsdeurwaarder ter plaatse langs. Dit incassotraject neemt in de meeste gevallen slechts enkele weken in beslag.

Mochten deze inspanningen niet het gewenste resultaat opleveren, dan is een stap naar de rechter een volgende mogelijkheid. Uiteraard adviseren wij u uitgebreid over deze vervolgstap. Wij maken daarbij een zorgvuldige afweging tussen de kans van slagen en de te verwachten kosten.

Onze juristen staan u naast de incassofase ook in de gerechtelijke fase bij. Als uw vordering wordt toegewezen, gaan onze gerechtsdeurwaarders zo nodig over tot uitvoering van het vonnis. Bijvoorbeeld door via beslaglegging uw vordering gerechtelijk te incasseren.