Klachten


Wij doen ons uiterste best om op een transparante en eerlijke wijze te werken. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze werkwijze, stel ons daarvan dan op de hoogte door onderstaand formulier in te vullen. U kunt uw klacht ook per e-mail, fax of post aan ons melden.

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw klacht, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Onze klachtfunctionaris neemt uw klacht in behandeling en deze zal in beginsel binnen 5 werkdagen worden afgehandeld. Indien nodig zal hoor en wederhoor plaatsvinden. U ontvangt schriftelijk bericht over de afhandeling van de klacht. Indien er nader onderzoek nodig is of informatie bij derden dient te worden ingewonnen dan wordt de behandeltermijn verlengd. Ook daarvan wordt u op de hoogte gesteld.

Bent u het niet eens met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of met het genomen besluit dan kunt uw klacht indienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders. De Kamer van Gerechtsdeurwaarders is een onderdeel van de Rechtbank Amsterdam en is belast met de tuchtrechtspraak voor (toegevoegd kandidaat-)gerechtsdeurwaarders. Op de website van de KBvG vindt u hierover nadere informatie.

 

  Dossiernummer*

  Naam*

  Telefoonnummer*

  E-mailadres*

  Omschrijving klacht*

  * Verplicht veld