Privacy


In beginsel is de gerechtsdeurwaarder verwerkings- verantwoordelijke, al dan niet in gezamenlijkheid en derhalve geen verwerker. Een verwerkersovereenkomst is daarom niet vereist en zullen wij dan ook niet doen toekomen.

Er zijn situaties denkbaar waarin de gerechtsdeurwaarder enkel als verwerker aan te merken is. Dat is alleen indien de gerechtsdeurwaarder geen beslissingen neemt over het verzamelen van gegevens, het gebruik, de verstrekking daarvan aan derden en de duur van de opslag én dat de gedrags- en beroepsregels dit ook niet vereisen.

Onderstaand treft u onze statements en overige relevante documenten aan met betrekking tot het beschermen van privacygevoelige gegevens.

Cookiestatement

Privacyverklaring_website

Privacyverklaring_debiteuren

Verdeling verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder

Verwerkersvoorwaarden

Verwerkingsverantwoordelijke – tekst voor opdrachtgever