Sociaal Verantwoord Incasseren


Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders staat voor persoonsgericht en sociaal verantwoord incasseren. Wij hebben oog voor de belangen en omstandigheden van de opdrachtgever én de schuldenaar. Wij bieden een sociaal verantwoorde aanpak voor schuldenaren die niet (ineens) kunnen betalen. Komt de debiteur afspraken niet na dan volgt een strak incasso- en executietraject uitgevoerd door specialisten die jaren ervaring hebben binnen de gerechtsdeurwaarderspraktijk.      

De maatregelen die wij nemen om sociaal verantwoord te incasseren zijn:

  • huisbezoeken afleggen;
  • helder en transparant communiceren;
  • betaalafspraken maken die nagekomen kunnen worden;
  • advies op maat voor debiteuren;
  • doorverwijzen naar schuldhulpverlening of bewindvoering;
  • geen onnodige kosten maken.

Wij geloven dat een menselijke en respectvolle behandeling persoonlijk contact stimuleert en dat het persoonlijke contact in begrijpelijke taal leidt tot een beter incassoresultaat.