U heeft een brief ontvangen


Het is belangrijk dat u in alle gevallen actie onderneemt. Niets doen, helpt niet. Sterker nog, hierdoor lopen de kosten alleen maar hoger op.

Op deze pagina leest u wat u kunt doen. Lees dit op uw gemak door en neem bij vragen contact met ons op.

Het is in alle gevallen belangrijk dat u duidelijk bent over de dingen die u wel of niet gaat doen. Dat zijn wij ook. Op deze manier kunnen wij misverstanden voorkomen.

 

1. Ik kan echt niet betalen. Wat nu?

Neem in dat geval altijd contact op met ons. Afhankelijk van uw situatie kunnen we een betalingsregeling met u afspreken. Wij helpen u hier graag bij.

Heeft u meerdere schulden en komt u er alleen niet meer uit. Neem dan:

  • contact op met ons
  • contact op met de schuldhulpverlening in uw woonplaats

 

2. Ik heb een sommatiebrief ontvangen. Wat moet ik doen?

Dit is de allerlaatste aanmaning. Door nu te betalen, voorkomt u extra kosten en de gang naar de rechter. In de brief staat hoe u kunt betalen. Bent u daar niet toe in staat, neem dan contact op met ons.

 

3. Ik ben het niet eens met de vordering.

Om misverstanden te voorkomen, is het verstandig om schriftelijk te reageren.

Vermeld duidelijk in uw brief:

  • het kenmerk op de brief;
  • uw naam, actuele adresgegevens en informatie zoals telefoonnummer, GSM-nummer en e-mailadres;
  • een korte beschrijving van datgene waar u het niet mee eens bent en de reden waarom;
  • bewijzen zoals bijvoorbeeld kopie├źn van een aankoop, correspondentie, betalingsbewijzen enz.

 

4. Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat moet ik doen?

Een dagvaarding ontvangt u van de gerechtsdeurwaarder. U krijgt deze pas nadat u op eerdere brieven van ons niet gereageerd heeft. U heeft nog niet betaald en nu start een gerechtelijke procedure.

De verdere gerechtelijke procedure kunt u voorkomen door nu direct uw schuld over te maken of contant of via pin te betalen op ons kantoor. Het verschuldigde totaalbedrag (dus niet alleen de hoofdsom) dient minimaal twee dagen voor de zittingsdatum door ons te zijn ontvangen.

Doet u dit niet, dan beslist de rechter of u de schuld moet betalen. Als u het niet eens bent met de vordering, kunt u bij de rechter verweer voeren. In de dagvaarding staat beschreven op welke manier u dat kunt doen.

Als de rechter vindt dat u moet betalen, kan deze beslissen dat ook de proceskosten voor uw rekening komen.

Zodra de rechter uitspraak heeft gedaan over de vordering en u niet vrijwillig aan het vonnis voldoet, kan de gerechtsdeurwaarder betaling afdwingen door middel van beslaglegging. Hij kan daarvoor beslag leggen op allerlei zaken zoals uw spaargeld, loon of uitkering maar ook op uw meubilair, auto of elektronische apparatuur en zelfs op uw woning.

 

5. Hebben jullie mijn betaling ontvangen?

U moet er rekening mee houden dat wij minimaal twee dagen nodig hebben om uw betaling te verwerken. Let wel, een betaling is pas gedaan als wij deze hebben ontvangen. Niet als u de opdracht heeft gegeven. Heeft u twijfels, neem dan contact op met ons.